Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftspråk

Skapad 2021-02-26 12:11 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Uppmuntra barnens intresse för symboler

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

I samband med pedagogernas fortbildning genom läslyftet utmanas barnens skriftspråksutveckling.

 

Mål:

 

Vi vill väcka barnens nyfikenheten och utveckla deras kunskaper kring skriftspråket.

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?

Vi arbetar närvarande i miljöerna och tillför material som utmanar barnen vidare.

Hur ska vi göra(form)?
Genom att erbjudna namnkort.

Vem/vilka(aktörer)?
Barnen och pedagoger

Var(ute-inne-rum-plats)?

Olika miljöer där vi vistas

När?

Våren

Varför?

Forskning visar att barn börjar praktisera skrivandet i ung ålder.

 

Dokumentation

 

Genomförande

Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera…….
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.         

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: