Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2021-02-26 17:40 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer att arbeta med engelska med hjälp av materialet Champ 5. I vår klass har vi ett respektfullt klimat i klassrummet och vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.

Innehåll

Syfte och mål:

• Du ska utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.

• Du ska utöka ditt engelska ordförråd.

 

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, hörövningar, etc.).

• lyssna till olika slags texter och samtala om och fundera över innehållet.

• lyssna till olika slags hörövningar och samtala om innehållet.

• använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

• skriva olika slags texter på engelska.

• träna stavning och att skriva meningar på engelska.

• anpassa engelskan efter sammanhang och situation.

• träna grammatik.

• träna intonation, betoning och uttal.

• delta i muntliga övningar, spela upp dialoger och framföra egna åsikter 

 

Såhär visar du dina förmågor och kunskaper:

• genom att arbeta aktivt med de uppgifter du får under under lektionerna

• genom att du pratar engelska i klassrummet, både med english buddy och i helklass

• genom att du visar för mig att du förstår innehållet i tydligt talad engelska, t ex muntliga instruktioner och hörövningar 

• genom läxförhör, inlämningsuppgifter, tester och prov

 

Jag kommer att bedöma:

• utifrån ditt muntliga deltagande på lektionerna

• utifrån ditt arbete med skriftliga uppgifter på lektionerna

• utifrån ditt genomförande och resultat på muntliga och skriftliga tester

Matriser

En
Engelska åk 5

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • En  E 6
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
 • En  E 6
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
 • En  E 6
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
 • En  E 6
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • En  E 6
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
 • En  E 6
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
 • En  E 6
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • En  E 6
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
 • En  E 6
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
 • En  E 6
Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: