Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, åk 3: genomföra och dokumentera experiment

Skapad 2021-02-27 22:01 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi fortsätter göra undersökningar. Fokus ligger på undersökningens genomförande och dokumentationen. Vi kommer göra undersökningar med bl.a. PH-värde, luft och enkla kemiska reaktioner.

Innehåll

Du ska kunna 

Ämnesmål

 • göra enkla undersökningar utifrån instruktioner
 • dokumentera en undersökning med ord och bild så att du själv och andra förstår
 • använda din dokumentation för att svara på frågor och i diskussioner med andra

Språkliga mål

 • samtala och förklara undersökningar med/för en klasskompis
 • förklara hur en undersökning går till
 • förklara dokumentationens olika steg

I undervisningen kommer vi att

 • lära oss fakta om ph-värde, luft och enkla kemiska reaktioner
 • göra undersökningar
 • dokumentera vårt arbete med ord och bild 

Du får visa vad du kan

 • när du gör undersökningar
 • i din dokumentation
 • i samtal med lärare och dina klasskompisar

Viktiga begrepp

 • dokumentera
 • dokumentation
 • rubrik
 • hypotes
 • material
 • genomförande steg för steg
 • resultat
 • slutsats

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: