👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden, Nygårdsskolan, Åk 1

Skapad 2021-02-28 16:19 i Nygårdsskolan Linköping
Livet förr och nu
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I detta temaområde kommer du att får lära dig om hur barn hade det förr i tiden. Vi kommer också att jämföra och titta på skillnader/likheter mellan livet förr och nu.

Innehåll

Ämne, arbetsområde, tema

SO, Förr i tiden

Förmågor att utveckla

Lära sig om hur det var att vara barn förr i tiden.

Kunna göra jämförelser mellan förr och nu.

Centralt innehåll och kunskapskrav

Se nedan

Undervisningens innehåll

-Titta på faktafilmer om livet förr. (film: https://vimeo.com/113476917)

-Läsa faktatexter och titta på bilder.

-Leka lekar från förr (Bro bro breja, sten, sax, påse).

-Titta på barnfilmer som utspelar sig från förr (Emil i Lönneberga).

-Läsa barnlitteratur som utspelar sig förr i tiden (Kajsa Kavat).

-Besöka Gamla Linköping.

 

Begrepp

dåtid, nutid, förr, nu, jämföra, likheter, skillnader, boende, skolan, kläder, lekar, mat, arbete, dräng, piga, fattigstuga, marknad

 

Bedömning

-Genom att aktivt delta i diskussioner kring böcker, filmer, faktatexter.

-Genomföra arbetsuppgifter kopplade till temat.

-Muntligt göra jämförelser förr och nu

 

Elevinflytande

VÖL-diagram, där eleverna får berätta vad de redan kan, vad de önskar veta och tillslut vad de lärt sig.

 

Utvärdering 

Sker muntligt under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3

Matriser

SO
Livet förr och nu.

på väg mot godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Berätta om hur det var att var barn förr i tiden.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Du kan till viss del på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Du kan på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Göra jämförelser förr och nu.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan till viss del på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Delta i samtal.
 • Sv
 • Sv   1
Du deltar i samtal om det vi har läst och sett genom att lyssna aktivt.
Du deltar till viss del i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på frågor.
Du deltar aktivt i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på och ställa följdfrågor.