Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guía turístico y Amor

Skapad 2021-02-28 23:56 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Den muntliga delen av att vara turistguider och presentera era resmål med hjälp av Google Street View har kommit. Vi ska också arbeta med AMOR;)

Innehåll

Hola todos

Vecka 9-12 kommer vi att arbeta med ämnet Amor och Guía turística.

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter. Kunna formulera sig i tal och skrift. Få kunskap om de spansktalande länderna och reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang samt jämföra med egna erfarenheter. Kunna ge vägbeskrivningar och att ge omdömen och åsikter.

Innehåll: Kunna använda relevanta ord och fraser vid beskrivningar av vägar och platser. Göra jämförelser.

Arbetssätt: Se videoklipps, göra hör- och läsövningar, framföra presentationer.

I vecka 9 och 10 kommer vi arbeta med Amor. Här lär vi oss om adjektiv och dess komparation. Vi kommer också öva upp hörförståelse och att uttrycka er skriftligt.

I vecka 11 0ch 12  ska ni arbeta med förberedelse för er muntliga redovisning av Guía turística och framföra den.

Ni har blivit indelade i grupper som arbetat med samma land. Nu är det dags att framföra det muntligt.

Instruktionerna går vi igenom i klassen tillsammans och den kommer även läggas ut på Classroom. 

Arbetet kommer ske under lektionstid. I denna uppgiften är det viktigt att vara förberedd på det muntliga - så träna gärna framför spegeln hemma så mycket ni kan!

I matriser  kan ni se vilka kunskaper ni kommer att bli bedömda i under dessa arbeten.

 

Saludos

 

Matriser

M2
Spanska åk 7-9

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: