Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

teknik - drömskolgård

Skapad 2021-03-01 06:36 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola F – 3 Teknik
Vi ska göra en modell av hur vi skulle vilja att skolgården såg ut.

Innehåll

Vi inleder temaarbetet med en film och generella diskussioner kring byggnader, material och skolgården.

Vi kommer att arbeta med ritningar, materials egenskaper och hur de kan sammanfogas. Vi kommer att arbeta i mindre grupper och skapa en modell. Gruppen kommer få diskutera, rita skriva och göra en ritning över vad de skulle vilja fanns på skolgården. De väljer tillsammans en grej som de vill göra en ritning av och sedan bygga en modell. Det är elevernas fantasi som bestämmer gränserna för vad de skapar. Det kan vara en linbana, en karusell, en rutschkana eller något helt annat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: