Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-03-01 07:31 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer arbeta med matematik under månaden mars.

Innehåll

Arbetsområde: Matematik
Tidsperiod: Mars
Vilket innehåll ska behandlas?
 • Arbeta med antal
 • Problemlösning 
 • Former och mönster
 • Matematiska begrepp
 • Gå på promenader - utveckla språket, leta former, jämföra 
Vilka målområden i läroplanen?
 • utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
Vad vill ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
 • Öka barnens möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor
 • Ge barnen möjlighet att själva komma med problemlösningar.
 • Öka barnen intresse för matematiska begrepp.
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
 • Utforska och reflektera kring sin omvärld genom promenader där vi använder matematik.
 • Förskolan ska vara en levande social gemenskap genom att uppmuntra kommunikation och matematiska förmågor.
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga?
 • Vi ger barnen möjlighet att få påverka sin vardag. 
 • Arbetar i mindre grupper med riktade aktiviteter för att se barnens tidigare erfarenheter och därmed kunna utveckla dem. 
 • Barnen är med och dokumenterar genom att rita, fotografera och reflektera över det vi gjort. 
 • Barnen hjälper till att synliggöra, i den mån de kan, det vi gjort på processväggen och dokumentationer i Unikum.
Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet och vårdnadshavare?
Unikum, informationsvägg i hallen och processvägg inne på avdelningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: