Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi- Ämnen runt omkring oss

Skapad 2021-03-01 07:27 i Trönningeskolan Halmstad
Ett arbetsområde som behandlar de grundämnen som finns runt omkring oss. Vilka deras egenskaper är och vad man kan göra med dem. Vad händer om man blandar eller hettar upp olika ämnen. Kan nya ämnen bildas? Hur då?
Grundskola 6 Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! I jordskorpan finns massor med ämnen som människan vill ha. Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten. Detta och lite till kommer vi att arbeta med i detta tema om "Ämnen runt omkring oss"

Innehåll

vecka 9-13

Mål, vad du ska kunna

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • Veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människa kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • olika material och metaller och deras egenskaper
 • veta varför man återvinner olika ämnen

 

Begrepp att förstå och kunna förklara:


Anrikas

Atom

Bergart

Biobränsle

Dagbrott

Fossila bränslen

Fotosyntes

Galvanisering

Grundämne

Berggrund

Bergart

Gruva

Kemisk förening

Kretslopp

Legering

Malm

Masugn

Mineral

Molekyl

Slagg

Växthuseffekt

Ädelmetall

 

 

 

Undervisning

Så här kommer vi att jobba med området:

 • Läsa texter och samtala om innehållet, så att begreppen förklaras.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.
 • Läsa artiklar och andra texter med anknytning till ämnet

Bedömningsgrundande moment:

 1. Grupparbete - olika uppdrag. Dokumentera. Redovisa. Kamratbedömning.

 2. Enskilt prov - skriftligt

 3. Samtalen under lektionstid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi ämnen runt omkring oss

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
E
C
A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor...
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor...
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor...
Eleven kan använda informationen ... för att skapa texter ... med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen... för att skapa texter ... med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen ... för att skapa texter ... med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: