Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutan och Randan

Skapad 2021-03-01 07:46 i Önegårdens förskola Östersund
Förskola
Rutan och Randan med äldrebarn som ska ge färdigheter att använda i leken.

Innehåll

1 Rapport

1.1 Bakgrund

1. Kartläggning genom tankekarta eller andra verktyg.

Hur var utgångsläget för aktionen?

Mio underlag.

1.2 Planering

2. Formulera en fråga ur den egna praktiken (söka kunskap)

Vilka matematiska begrepp har barnen i sitt ordförråd?

3. Planera en förändringsinsats

Vad ville vi förändra och förbättra?

Ge barnen en grund för

Vad ville vi uppnå?

Att barnen får ett ordförråd med matematiska begrepp som dom kan använda i sin vardag.

Använde vi någon litteratur/teori som stöd?

Barn använder mer avancerad matematik tillsammans med vuxna - Skolverket

 

Uppgifter

 • Läge

 • Mängd

 • Mäta

 • Mönster

 • Sortera

 • Affärslek

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: