Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 9 - Kapitel 4: Repetition

Skapad 2021-03-01 08:25 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 9 Matematik
I det här arbetsområdet får du repetera all matematik från åk 7-9: Taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.

Innehåll

Vilket material behöver du?

 • Matteboken Prio sid. 138-219.
 • Studifilmer som läggs upp i Classroom.
 • Övningsblad.

Vad ska du kunna om området?

 • Du ska kunna göra beräkningar med och utan miniräknare, du ska kunna lösa problemlösningsuppgifter, du ska kunna kommunicera och resonera kring matematiska uppgifter. 

Hur skall du visa vad kan om området?

 • Inlämningsuppgifter.
 • Prov liknande de nationella proven. 

Uppgifter

 • Test 4.2

 • Test 4.1 Taluppfattning och tals användning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
PRIO-prov åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Visar grundläggande kunskaper om begrepp. Kan till viss del använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Visar goda kunskaper om begrepp och sambanden mellan dem. Kan använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Visar mycket goda kunskaper om begrepp och sambanden mellan dem. Kan på ett väl fungerande sätt använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Metod
Använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna uppgifter.
Använder ändamålsenliga metoder för att beräkna uppgifter.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna uppgifter.
Problemlösning
Påbörjar ett försök att lösa enkla problem. Alla uträkningarna är ej helt korrekta.
Förstår och löser problem. Använder en relativt väl fungerande strategi som är anpassad till problemet.
Löser problem genom att välja en väl fungerande strategi som är väl anpassad till problemet.
Resonemang
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Kommunikation
Redovisningarna omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går till viss del att följa.
Redovisningarna omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa och förstå. Det matematiska språket är godtagbart.
Redovisningarna i alla uppgifterna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: