Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2021-03-01 08:56 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Kristendom

Innehåll

Planering Kristendom

Ämne: Religion                                                                                  Årskurs/termin: år. 4 VT -21

Undervisande lärare: Anders Strelitzsky, Annika Karlsson

Syfte

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen skall eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen skall vidare belysa vilken roll religioner kan spela i samhället. Undervisningen skall även ge kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Centralt Innehåll i LGR -11 som kommer behandlas

Religioner och andra livsåskådningar

·         Ritualer och andra religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen

·         Begreppen religion och livsåskådning

·         Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religionen

·         Vad religionen kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet

Redovisning/examination

Eleverna examineras genom skriftligt prov där kursens innehåll testas.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar detta genom att föra enkla resonemang. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionen. Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur- och samhällsliv, då som nu.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion år 4 vt-21

Världsreligionerna (kristendom)

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du når målet med god marginal
Du ska känna till några levnadsregeler för kristendomen..
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om några olika levnadsregler för kristendomen..
Försök att relatera andra religioner till din egen, då är det lättare att förstå likheter och skillnader.
Du känner till olika levnadsregler för kristendomen.
Du kan göra jämförelser och utvecklade resonemang kring kristendomens levnadsregler..
Du ska känna till heliga platser och rum för kristendomen.
 • Re
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp berätta om heliga platser och rum.
Se till att träna så du känner till heliga platser och rum för kristendomen.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomens heliga platser och rum.
Du har goda kunskaper om kristendomens heliga platser och rum.
Du ska kunna reflektera över vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott.
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan med viss hjälp föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Var aktiv på lektionerna och fråga om saker du inte förstår. Försök att tänka dig in i hur andra människor kan uppleva olika situationer.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: