👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsstudier

Skapad 2021-03-01 09:05 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi ska introducera vårt ”äggmikroskop” för barngruppen. De ska få göra en närstudie på vald kroppsdel som de ska få fotografera både med och utan förstoring.

Innehåll

Område, läroplansmål: 

Undervisningsplanen avser både naturvetenskap och digitalisering. Barnen får möjlighet att upptäcka hur olika kroppsdelar ser ut i förstoring och hur man använder en digital mikroskop och tar bilder med hjälp av den.

 

Varför har ni valt detta område?

Vi valde området som en del av vårt projekt om identitet. Barnen gör sina individuella val gällande vilken kroppsdel de vill studera närmare på.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Undervisningsplanen gäller för hela gruppen. Vi arbetar i smågrupper under projekttiden och barnen hjälper varandra med fotograferingen och diskuterar resultatet med varandra.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Vi förväntar att barnen lär sig använda digitala verktyg och får fördjupat kunskap om kroppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18