Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lera v.9

Skapad 2021-03-01 09:10 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi fortsätter att arbeta med lera som visade sig vara spännande. Djuren får vara med precis som förra veckan och lera presenteras återigen i kubform.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt? hur man kan uttrycka sig med lera och hur materialet känns och fungerar

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla? förmågan att skapa fritt och kunna uttrycka sig med lera och ta inspiration från 

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet? arbeta med lera och djur, lera presenteras återigen i form av kuber och barnen får skapa fritt, men djuren finns med som inspiration.

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? vad ska vi göra med leran? 

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? vad gör du? hur känns det? 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu? vad blev det? hur kändes det?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: