Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2021-03-01 09:15 i Fasanen Örebro
Babblarna
Förskola
Babblarna är en del i Bornholmsmodellen, där material kring Bobbos väska finns med. Med hjälp av babblarna tränar barnen språkljuden och i just det här materialet tränas även återberättande och minne.

Innehåll

Bobbos väska

Bobbo har en väska full med saker. Sakerna tillhör de andar babblarna. Vi läser boken tillsammans och barnen får fundera på vems sakerna är som plockas upp ur Bobbos väska. 

Genom leken lär barn bäst. Babblarna gör att barnen på ett lustfyllt sätt får träna språkljuden genom att lära sig Babblarnas namn. Bobbos väska stimulerar även minne och fantasi då barnen får gissa vem som ska ha sakerna i väskan och i senare led även vad man kan göra med de olika sakerna.

Vi läser boken tillsammans, använder berättelsekort samt en väska med babblarna och deras saker. På så vis får barnen träna på många olika sätt för att befästa sina språkliga färdigheter. Barnen får skapa och leka med Babblarna, det finns sånger och ramsor, och hela tiden samtalar vi med barnen kring materialet och vad vi gör. 

Materialet ger barnen möjlighet att träna sitt arbetsminne. Arbetsminne behöver vi för att lättare ta till oss kunskaper. Har vi inte tränat det blir det svårt att hänga upp ny kunskap vi ska lära oss i skolan. Arbetsminnet utvecklas mycket under de första skolåren. Arbetsminnet ansvarar för en tillfällig lagring av information, som försvinner efter en stund. För att en färdighet ska bli "automatiserad", behöver den landa i långtidsminnet. Arbetsminnet hjälper oss att lägga saker på i rätt fack för att vi ska kunna använda oss av kunskapen längre fram. Automatiserad färdighet betyder att man inte behöver anstränga sig för att hitta kunskap för att lösa uppgiften, kunskapen finns lagrad. Långtidsminnet har en nästan obegränsad kapacitet. Ett sätt att flytta över information från korttidsminnet till långtidsminnet är repetition. Andra sätt är att organisera kunskapen i olika mönster. Rim och ramsor kan vara sådana mönster, men också olika typer av bilder.

Det är dock viktigt att det inte blir "skola" av det när barnen är så små. Leken är bästa vägen till lärandet. Saker fastnar lättare när vi har roligt. 

Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi & Doddo, ger barnen ett roligt sätt att minnesträna.

Material kommer även lämnas till barnen att ta hem så de kan fortsätta leken hemma, på så vis ger vi ytterligare förutsättningar för barnen att befästa kunskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: