Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Råå fsk 2021, FLOTTEN: Våra förskolor ska ge barnen ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer

Skapad 2021-03-01 09:52 i Råå Förskola Helsingborg
Förskola
Under innehåll skriver ni syfte med undervisningen samt vilka läroplansmål ni strävar emot. Ni gör en planering för varje vecka.

Innehåll

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

 

Syfte:

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära utifrån sina intressen och förkunskaper? Vilka läroplansmål kommer vi att jobba emot under kommande undervisning (bocka i läroplansmålen).

 

 

Undervisning:

Organisation innan undervisningen, miljö, material, gruppuppdelning mm.

 

 

 

 

Efter undervisning:

Vad är det barnen försöker förstå och utforskar?

Hur möter barnen… Hur använder barnen… Hur berättar barnen om…

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

 

 

Reflektion:

Vad intresserar barnen sig för i sitt utforskande?

Vilka frågor tror vi att de undersöker?

Vilket material och verktyg verka stödja dem i sitt utforskande?

Vilket lärande ser vi hos barnen?

 

 

Analys:

 Vad i det barnen gör kan vi utmana vidare i? 

Vilka förmågor har de möjlighet att utveckla?

Vilka frågor väcks hos oss?

Varför blev det som det blev?

Kunde vi gjort något annorlunda?

 

 

Framåtsyftande planering:

Hur planerar vi att gå vidare?

Vem gör vad? När och hur?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: