Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havens djur och hållbar utveckling

Skapad 2021-03-01 09:58 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

En ökad kunskap om utvalda djur samt hur vi kan motverka nedskräpning i haven och hur det påverkar djuren.

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

En förmåga att kunna fördjupa sig i och utforska och ta reda på barnens egna frågeställningar. Barnen ska utveckla en större medvetenhet om natur,miljö och djurliv samt hur vi människor påverkar den.

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi har läst en saga  :"Rädda havet med hajen kaj" tagen från "Håll Sverige rent" som lyfter hur djurlivet och haven påverkas av människans nedskräpning. Därefter har vi reflekterat tillsammans om olika frågor kopplat till materialet. 

Barnen har fått välja ett djur och sedan ställt sina egna unika frågeställningar om vad dem vill veta om det valda djuret. Vi har fördjupat oss i svåra ord som är kopplat till djuren för att barnen ska förstå helheten.

Barnen ska få titta på småfilmer om hajar och andra djur. 

Vi ska tillsammans skapa ett eget hav och måla djur som barnen sen ska få placera ut.

Barnen ska även få skapa sina valda djur i lera.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vi har valt att fråga barnen vad dem vill veta om sitt valda djur för att skapa ett tillfälle där barnen själva får ställa frågor som dem vill veta svaret på.

När vi pratar om hållbar utveckling kopplat till sagan. Frågar vi barnen följande:

Vad ska inte finnas i haven?

Varför ligger det massor av skräp i haven? hur kom det dit?

Vad händer med djuren?

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Genom att låta dem ställa sina egna frågeställningar så tror vi att det skapar ett större intresse att ta reda på mer.

Vi ser att en förkunskap och intresse redan finns hos en del barn och vi tänker att det blir en utgångspunkt för dessa barn att arbeta från. Vi tänker att ett kollegialt lärande kan ske barnen sinsemellan. 

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

Utgångspunkten att låta barnen ställa frågorna själv,ger en frihet att utifrån barnens intresse ställa följdfrågor på deras egna frågor. Ta reda på mer och försöka visuallisera exempelvis längden på en haj tillsammans med barnen.

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 mer samarbete

Kopplingar till läroplanen

  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: