Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela spel

Skapad 2021-03-01 10:07 i Högåsens förskola Öckerö
Förskola
Att planera in spel i smågrupper skapar tillfälle för gemenskap, samtal, att följa gemensamma regler, vänta på sin tur och leka med språket. Vi övar färger, tärningen, beskriva med andra ord och prepositioner . Genom att vi kan byta ut spel och se till barnens intresse ser vi detta som ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Spela spel.

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att alla barnen skall kunna vara med och kunna komma till sin rätt i spelet. Pedagogen som sitter med kan anpassa spelet efter de barn som är med i gruppen. Spelen som vi har valt ut är språkutvecklande där vi arbetar med färgerna, beskriva med andra ord samt förstå tärningen.

Mål

• Barnen får öva självständighet, att de kan plocka fram spel och sätta sig med en kamrat och spela i olika situationer, samt ta ansvar för att spelet kommer tillbaka till rätt plats.

• Få ett bredare ordförråd och kunna samtala i olika sammanhang, beskriva saker och händelser med andra ord, samt prepositioner 

• Få ett ökat intresse för spel och förståelse för symboler tex tärningen, (både färgtärning och vanlig tärning).

• Räkna prickarna på tärningen (antal), och öva på att kunna se vad det blir på tärningen med hjälp av mönstret av prickar.

• Öka förståelsen för gemensamma regler och ta ansvar för att följa dessa. 

• Träna på turtagning samt att kunna vänta på sin tur.

• Att man sitter kvar under hela spelets gång och inte hoppar ur mitt i ett spel. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: