👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vatten

Skapad 2021-03-01 10:06 i 045011 Förskolan Trollflöjten Stockholm Hässelby-Vällingby
Projekt vatten
Förskola
Bakgrund Projekt vatten. Under HT- 20 påbörjade vi detta projekt. I januari 2021 när snön kom såg vi ett ökat intresse hos barnen när det utforskade is och snö.

Innehåll

 

Syfte

Att barnen ska få uppleva, utforska och experimentera med vatten i fast och flytande form som is, snö och vatten.

Mål

Att barnen på ett lustfyllt sätt får lära sig om och uppleva ämnet vatten i de olika formera vatten, snö och  is.

Att väcka ett intresse för enkla experiment.

Att lära sig nya begrepp.

Innehåll

Experimentera med vatten och kyla.

Frysa akvarell teckningar. Skapa en konstutställning.

Frysa ner legofigurer och tina fram dem med olika tekniker

Skapa en egen saga utifrån fota av sin legofigur.

Utforska begreppen flyta/sjunka.

Utforska begreppet ytspänning.

Utforska begreppen trögflytande/rinnande.

Måla på snö och is. 

Odla både grönsaker och andra växter.

 

Dokumentation

Hur dokumenterar vi gruppens utveckling mot målet

 • Observation
 • Foto
 • Reflektion i arbetslaget
 • Veckobrev
 • Tillsammans med barnen

Barnets individuella dokumentation:

 • Observation
 • Post-it 
 • Foto
 • Reflektion i arbetslaget
 • Daglig dialog med föräldrarna.
 • Utvecklingssamtal

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Frysa akvarell teckningar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18