Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New Year's Blog

Skapad 2021-03-01 11:16 i Da Vinciskolan Ale
Write a blog post about last year.
Grundskola 7 Engelska
Write a blog post about last year.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: Skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur och styckeindelning
Texten saknar struktur och stycken Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men eleven visar en vilja att utveckla sin text
Innehållet är relativt utvecklat och eleven förklarar och ger en del exempel.
Texten är välutvecklad genom att eleven beskriver och resonerar utförligt.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: