Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växthuset Fritids Friluftsliv 2021

Skapad 2021-03-01 11:01 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola F – 3
Allemansrätten, mat över öppen eld, utemellis, håva mm.

Innehåll

Elevgruppens intresse/behov: 

Få insikt i vad Allemansrätten betyder och hur vi förhåller oss till den. 

Få kunskap om hur man lagar mellanmål över öppen eld. 

 

Konkreta mål:

- Eleverna ska ha kännedom om vad Allemansrätten innebär och kunna följa det.

- Eleverna ska kunna förbereda och laga ett mellanmål över redan tänd eld med vuxens stöd.

 

Metod:

- Visar film, pratar om och diskuterar Allemansrätten.

-Eleverna får träna på att återge vad Allemansrätten innebär.

- Eleverna för gå en tipsrunda med frågor på Allemansrätten.

- Eleverna får vara med och förbereda till de mellis vi lagar ute. 

- Eleverna får tillsammans med vuxen tillaga mellis över öppen eld.

 

Dokumentation:

- Vi sätter upp en plansch med Allemansrätten på väggen i vårt Fritidsrum.

- Vi tar foto på förberedelser och genomförande av våra utemellis.

 

Utvärdering:

- Personalen sammanställer svaren från tipsrunda. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: