Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek Levi

Skapad 2021-03-01 12:20 i Hindby Dibber Sverige AB
Förskola
Denna månaden kommer Leken att vara i centrum. Leken är viktig och den behövs för att barnen ska förstå sig själva och sin omgivning och kunna sätta sig in i olika situationer. I leken omvandlar de hela sin omvärld. Ieken är något som barn gör frivillig. I lek lär man sig att kommunicera, turtagning och samspel. Man lär sig lösa problem, regler och normer, tänka, samarbeta. Man använder sig av fantasi, rollekar som sagt man lär sig väldigt mycket. Vi planerar in att lära oss nya och utmanande lekar både inomhus så väl som till utomhus. Vi fortsätter även att arbeta med vår caffé och affär, här får vi även in matematik, språk, rollek, fantasi och det absolut viktigaste är att vi har roligt tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: