👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö- Dinosaurier

Skapad 2021-03-01 12:25 i Fröja förskola Östersund
Förskola
Vi skapar en ny lärmiljö tillsammans med barnen där vi möter dinosaurierna i deras värld.

Innehåll

För vem och när:

Safirens barn fr v.7

                                            

Aktivitet/ Vad ska vi lära ut: j

 

Skapa en dinosaurievärld/ 

 

• Kreativt skapande med olika material och färg

• Sång om dinosaurien Rex

• Flanosaga om dinosaurier i olika färger

• Samarbete

• Ansvar

 

Syfte, Varför gör vi detta: 


Se läroplansmål

 

Förberedelser/ Hur ska vi göra: 

 

Fundera och utforska tillsammans med barnen genom inspirationsbilder vad vi kan behöva till vår dinosaurievärld.

• Skapa delar av material tillsammans.

• Introduktion och regler för lek i dinosaurievärlden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18