Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta Granen röd

Skapad 2021-03-01 14:05 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under mars kommer vi arbeta kring Alfa-Beta och språket i olika former.

Innehåll

Under mars kommer vi ta tag i lärandet kring språket. Detta gör vi varje dag i olika former, men denna månad är det mer fokus. Vi arbetar redan kring högläsning, sånger, ramsor, TAKK-tecken m.m. Detta kommer vi fortsätta med, till exempel Veckans Tecken och sångsamlingar.

Vi kommer ta fram mer samlingsmaterial, som till exempel rim-ramsor, flanosagor och annat som vi tror kommer främja barnens språkutveckling. Vi har även börjat arbeta kring munmotoriken som är otroligt viktig för att barnens språk ska kicka igång, och detta är redan väldigt uppskattat. 

Vi kommer fortsätta uppmuntra till barns modersmål, för att ge förutsättningar till fortsatt lärande. 

Vi kommer fortsätta stötta barnens utveckling genom skriftspråk för de som vill. Våra barn är i den åldern att de inte riktigt har börjat skriva än, men vi kommer ge möjlighet till detta. 

Detta kommer vi göra genom planerad undervisning, som samlingar, men även i det spontana mötet med barnen. Vi pratar hela tiden och kommunicerar på olika sätt, vilket inte är någonting konstigt.

Vi i arbetslaget hjälps åt att komma på idéer för undervisningen och hjälps åt att ansvara för planering, genomförande och dokumentation. 

Våra mål med detta ämne är:

  • Vi ska fortsätta med Veckans Tecken och visa detta för föräldrarna så att de kan öva hemma. Blir cirka 4 tecken på en månad, om vi inte har två som vi övar på.
  • Vi ska ha en samling i veckan minst för att undervisa i språk av något slag, till exempel en sångsamling eller saga.
  • Fortsätta öva på alla barns namn vid samlingen och även sätta upp lappar med deras namn för att de ska få bli familjära med sina egna bokstäver

Kopplingar till läroplanen

  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: