Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktare och dess dikter

Skapad 2021-03-01 13:51 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få träffa på fyra diktare, läsa och tolka dikter samt göra en fördjupning kring en egen vald diktare. Lära dig ord och begrepp inom området.

Innehåll

Ord och begrepp

rim, allitteration, liknelse, besjälning, metafor, onomatopoetiska ord, anafor, antites, ordpar, bildspråk, symbol

Ord och begrepp Quizlet

Arbetssätt

 • läsa dikter av olika slag
 • reflektera över några dikter utifrån givna frågor
 • ord och begrepp
 • skriva en fördjupande text
 • olika diktövningar
 • muntlig redovisning av din fördjupning

Uppgifter

 • Diktare och dess dikter

 • Fördjupning diktare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: