Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2021-03-01 14:35 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under mars månad är vårt fokus Alfa-Beta. Vi kommer att använda oss av Alfa-Beta för att utveckla barnens språk utveckling. Främja barnens språkutveckling på ett lärorikt och lustfyllt sätt.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Genom arbetet med Alfa-Beta ökar barnens språk intresse och nyfikenhet för ordförståelse. 

Vi arbetar med Alfa-Beta i olika situationer där vi benämner föremål och använder oss av flera begrepp. Vi kommer sjunga sånger på samlingar, läsa böcker och lyssna på ljudböcker. Vi använder oss av bild stöd samt tecken för att förtydliga det vi säger. Vi kommer att ha veckans tecken, TAKK-tecken. 

På arbetslaget delar vi på ansvaret att dokumentera barnen i grupp och individuellt. Dokumentationen sker på avdelningen samt Unikum.  

Kopplingar till läroplanen

  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: