👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Luft & Vatten Vattnets kretslopp åk 2

Skapad 2021-03-01 14:57 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om vattnets olika former: fast, flytande, gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Se skillnader mellan blandningar och lösningar. Luft, gas, syre, koldioxid och dess egenskaper. Du kommer sätta dig in i och arbeta med vattnets kretslopp.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • vattnets kretslopp
 • vattnets olika faser
 • vattnets kretslopp
 • blandningar och lösningar
 • luft

Hur ska jag arbeta?

 • se filmer
 • diskussioner
 • laborera (vattnets kretslopp, blandningar och lösningar)
 • Arbeten
 • Observationer
 • Praktiska övningar (laborationer) 
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Skapande

Vad ska jag kunna?

 • förstå hur vattnet ändrar fas beroende på temperatur
 • se skillnader mellan blandningar och lösningar
 • Veta hur vattnets kretslopp fungerar och ser ut.
 • veta att luft består av koldioxid och syre och hur detta händer ihop. Att växterna ger syre till oss och vi andas in detta men andas sedan ut koldioxid som växterna omvandlar till syre osv. 
 • Hur och var finns luft?

Bedömning:

 • Bedömning kommer ske fortlöpande under arbetsområdets gång. Genom att aktivt deltaga under lektionerna, kan läraren se vilka kunskaper du tillgodosett sig.

 •  

  Redovisningsformer:

  Diskussioner

  Observationer

  Interaktioner/samtal mellan elever, samt mellan lärare och elev.

 • i samtal och praktiskt arbete under lektionerna
 • enskild uppgift - vattnets kretslopp

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vårterminen 

Begrepp:

 • Fast form
 • Flytande form
 • Gasform
 • Avdunstning
 • Kokning
 • Kondensering
 • Smältning
 • Stelning
 • Vattnets kretslopp
 • Luft
 • Gas
 • Syre
 • Koldioxid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3