Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och friktion

Skapad 2021-03-01 14:56 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik Fysik
I mitten av 1600-talet satt en man vid namn Isaac Newton under ett äppleträd. Plötsligt vaknade han av ett duns. Denna duns hade han hört många gånger förr. Det var ett äpple som föll till marken. Vad var det som gjorde att äpplena föll mot marken och inte tvärtom. Det var här som tankarna kring krafter startade. Det var då som den unge Isaac började få tankarna att jorden drog äpplena till sig. Varför gjorde den det?

Innehåll

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Hur olika krafter påverkar dig i din vardag.

* Hur olika krafter påverkar varandra.

* Hur du kan påverka olika krafter.

* Dessutom ska du kunna planera en egen undersökning gällande krafter.

 

Följande begrepp ska du kunna:

* kraft N (Newton)

* kraftpilar

* tyngdkraft/ dragningskraft/ gravitation

* motkraft/normalkraft

* friktion

* hastighet

* acceleration

* retardera

*centripetalkraft

* centrifugalkraft

* fritt fall

* luftmotstånd

* tyngdpunkt

* jämvikt

 

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara krafters olika begrepp.

* Jag kan ge exempel på och beskriva olika sorters krafter.

* Jag kan ge exempel på och visa på samband mellan olika krafter i vår vardag.

* Jag kan beskriva och ge exempel på krafter, som påverkar oss i vår vardag.

* Jag kan planera en egen undersökning gällande krafter

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor.

* Du kommer att få bidrar till att ge förslag som kan förbättra någon annans undersökning.

Preliminär lektionsplanering

Vecka 10 Introdukrion-arbetsområdet

Läromedelscentralen / Jorden i omvandling, Del 3: Krafter som formar jorden (sli.se)

- läs stencil sidan 32-33, jobba med frågorna på arbetshäftet sidan 24-25 eventuellt studi.se om kraft.

- läs stencil sidan 34-35, jobba med arbetshäftet sidan 26-27.

Vecka 11

Stencil 36-37, jobba med arbetshäftet sidan 27-28

stencil 38-39 arbetshäfte sidan 29-30

 läs plussida, svara på frågorna på arbetshäftet sidan 32-33. 

vecka 12

Laboration: Friktion

Intro om bedömnings uppgift. 

Vecka 13

Skriv din bedömnings uppgift

lämna in

Förslag på filmer under hela arbetsområdet:

Läromedelscentralen / Vi lär oss om: Newtons rörelselagar (sli.se)

Läromedelscentralen / Milstolpar inom naturvetenskap och teknik Del 4 - Isaac Newton och gravitationen (sli.se)

Läromedelscentralen / Jorden - en biografi. Del 3: Isen (Sv tal) (sli.se)

Studi.se/krafter/rörelse/friktion

Uppgifter

  • Powerpoint - kraft, friktion & rörelse

Matriser

Fy Tk
Kraft, rörelse och friktion

Nivå 1
Behöver träna mer
Nivå 2
Är ganska säker
Nivå 3
Är säker
Nivå 4
Är mycket säker
Begreppsliga förmågan
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har grundläggande kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har goda kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper för att benämna och förklara olika begrepp.
Analysförmågan
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper för att kunna beskriva och ge exempel på krafters olika egenskaper.
Jag har grundläggande kunskaper om krafters olika egenskaper.
Jag har goda kunskaper om krafters egenskaper och sambandet mellan dessa.
Jag har mycket goda kunskaper om krafters egenskaper och sambandet mellan dessa.
Planera en undersökning
* Vad behöver du för utrustning? * Hur ska du undersöka detta? (Skriver i punktform) * Vad ska du titta på? * Hur ska du få så säkra resultat som möjligt? * Hur ska du dokumentera?
Jag har ännu inte lyckats planera en undersökning som någon annan kan följa.
Jag kan ge ett förslag på hur jag kan göra min undersökning, men bara på ett ungefär och bara för en del av undersökningen.
Jag kan ge ett förslag på hur jag kan göra hela min undersökning men har glömt någon av punkterna till vänster.
Jag kan planera en undersökning där jag har med samtliga punkter till vänster samt att någon annan person lätt skulle kunna följa min planering för att genomföra undersökningen.
Ge respons och förslag på förbättringar gällande att planera en undersökning.
Jag har svårt att ge respons på någon annans undersökning.
Jag kan jämföra mina och andras förslag på undersökningar och för då enkla resonemang om hur en undersökning kan förbättras
Jag kan jämföra mina och andras förslag på undersökningar och för då utvecklade resonemang om hur en undersökning kan förbättras
Jag kan jämföra mina och andras förslag på undersökningar och för då välutvecklade resonemang om hur en undersökning kan förbättras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: