Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens Kemi Blästadsskolan vt 2021

Skapad 2021-03-01 17:06 i Gemensamt i Linköping Linköping
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi.
Grundskola 5 Kemi Biologi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Ett sätt att undersöka matens innehåll är att granska innehållsdeklarationen som finns på förpackningen, ett annat är att själv undersöka med hjälp av olika metoder i kemi. I det här temat kommer du att lära dig hur man kan undersöka maten med olika metoder i kemi. Du kommer att få lära dig vad maten gör i kroppen. Du kommer även att få lära dig om naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människors livsvillkor.

Innehåll

Vilka förmågor ska Du utveckla:

 • att planera en undersökning
 • att dokumentera en undersökning
 • söka information i en text och skriva text med egna ord
 • resonera och diskutera olika livsmedels påverkan på din hälsa

Vad ska du lära dig:

 • undersöka egenskaper hos åtta olika livsmedel i fast form och fem olika livsmedel i flytande form
 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett
 • träna på att skriva hypoteser
 • planera undersökningar
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter samt vilken vad olika naturvetenskapliga upptäckter har betydelse för människors livsvillkor.

Du kommer lära dig genom att

 • ta del av genomgångar till varje nytt uppdrag
 • ta ställning till olika påståenden
 • i mindre grupp praktiskt förbereda, utföra, plocka undan, de olika uppdragen
 • enskilt göra förutsägelser, föra anteckningar med resultat och reflektion
 • läsa texter om olika näringsämnen och svara på frågor till texterna
 • se filmer

Begrepp

 • kemiska och fysikaliska tester
 • druvsocker
 • stärkelse
 • protein
 • fett
 • energi
 • jod
 • reagerar
 • molekyler
 • kolhydrater - snabba och långsamma
 • vitaminer
 • råvara
 • bevara
 • konserveringsmetod
 • enzymer
 • fotosyntesen
 • amylas

Bedömning

 • Du visar att du kan genomföra undersökningar utifrån en given planering
 • Du visar att du kan göra förutsägelser, att du kan observera och att du kan dokumentera dina undersökningar och resultat
 • Du visar att du kan planera en egen undersökning utifrån en given frågeställning
 • Du visar i texter och när du pratar/diskuterar att du kan använda biologins/kemins begrepp
 • Du visar att du kan utföra undersökningar på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • Du visar på ett skriftligt/muntligt prov att du har utvecklat kunskaper kring samband inom biologi och kemi 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6

Matriser

Bi Ke
Matens Kemi - biologi

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
På väg att nå målet. Jag behöver öva mer på detta.
Söka information
Du kan i enkla texter söka information . Du använder olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda informationen
Du sammanställer och använder informationen i din text. Du skriver med egna ord.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Kunskaper om biologi
Du ger exempel på biologiska sammanhang. Du använder biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Resonera
Du kan resonera om samband och vad som händer i kroppen när vi äter tex näringsämnen, socker , fetter och kolhydrater
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Bi Ke
Matens Kemi - kemi (planera en undersökning + resonera om resultat)

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
På väg att nå målet
Planera undersökning
Du kan bidra till eller på egen hand planera en undersökning.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resonera och relatera
Du kan resonera om mat genom att berätta vad som händer i kroppen då vi äter vissa livsmedel.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat kan eleven relatera till några kemiska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat kan eleven relatera till några kemiska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat kan eleven relatera till några kemiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: