👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden Solägget

Skapad 2021-03-02 09:31 i Kållekärrs förskola Tjörn
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efter hand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, sida 12).

Innehåll

Normer och Värden 

 

Mål 

”Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna", Lpfö-18

Avdelningens mål: Varje dag ska vi jobba med allas lika värde.         

 

Metod

Det ska vara en levande del av utbildningen varje dag både i vardagliga situationer, som i hallen, i leken och vid matbordet, och i särskilda projekt och aktiviteter. Det står i läroplanen att förskolan vilar på demokratins grund – och det ska märkas i verksamheten varje dag. Vi använder materialet Barnens planet.

 

Förväntat resultat

Det märks i utbildningen att vi jobbar med allas lika värde varje dag.

 

Tid 

Terminen ut

 

Analys

Vilket lärande kan vi se utifrån det förväntade resultatet i barngruppen:

Vad tror ni att resultatet beror på (analys):

Utveckling

Vilka förändringar vill vi göra nu och varför?

hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18