Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm VT-21

Skapad 2021-03-02 10:37 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Språkutvecklande arbetssätt VT 2021

Innehåll

Bakgrund

Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs-, skriv-, och talinlärning. Språkutveckling är en bra förutsättning för att stimulera samspel, gemenskap, kommunikation.

Varför?

Vårt mål med Före Bornholm är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar och utveckla sitt ordförråd. Vi vill att barnen på ett lek - och lustfyllt sätt ska få ta del av språkundervisning varje vecka.

Våra mål är att barnen ska utveckla:

• Medvetenhet om att ord rimmar

• Bli uppmärksam på ljud 

• Kunna återberätta en saga på olika sätt

• Lära känna nya ord och få förståelse för orden

• Intressera sig för skriftspråket 

Hur?

Vi kommer använda oss av boken Före Bornholmsmodellen och det färdiga materialet som erbjuds. Vi lägger även till material som vi anser behövs efterhand. Vi kommer ha tre samlingar i veckan där vi arbetar med bornholmsmodellen och varje bok kommer vi ha under två veckors tid, så att alla barn får chans till upprepning och inlärning på sin egen nivå.

• Avslut

Dokumentation?

Vi kommer kontinuerligt dokumentera i Unikum för att utvärdera undervisningen och synliggöra barnens individuella utveckling och lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: