Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Att skriva en utredande text vecka 9 - 12 2021

Skapad 2021-03-02 12:58 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss skriva utredande texter och vara källkritiska.
Grundskola 7 – 9 Svenska
En utredande text ska öka förståelsen hos läsaren och ge ökade kunskaper. I din utredande text bearbetar du ett speciellt problem eller ämne och resonerar dig fram till en väl underbyggd slutsats.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Målet med arbetet är att du ska kunna känna till begreppet sakprosetexter (faktatexter), samt skriva en utredande text med god struktur utifrån en mall. Du ska kunna använda dig av korrekta källhänvisningar och referat, samt använda de språkliga normer som kännetecknar sakprosan. Du ska känna till skillnaderna mellan orsaksanalyserande utredning och problemlösande utredning.

Din uppsats ska också innehålla ett källkritiskt resonemang om de källor du har valt.

Vilka förmågor kommer att bedömas?

Förmågan att skriva genretypiskt och med ett korrekt skriftspråk. Förmågan att söka efter källor och att vara källkritisk. Förmågan att bearbeta texter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tränar genom att läsa och prata om faktabaserande texter, diskutera hur dessa texter är uppbyggda samt skriva en utredande text och bearbeta dessa utifrån en checklista.

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom att:

 

  - Du skriver en utredande text enligt en angiven mall

  - Du visar att du kan använda: källhänvisningar i text (referatmarkörer), citera och skriva en korrekt    

    källförteckning

  - Du resonerar kring källorna som du har använt

  - Du använder ett genreanpassat språk

  - Du du använder dig av de stavningsregler som finns i svenska språket och använder skiljetecken på ett       korrekt sätt

 

Tänk på att delta aktivt på alla aktiviteter eftersom bedömning också görs på det du visar på lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: