Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika 9c vt21

Skapad 2021-03-02 13:49 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F
Vi studerar krönika tillsammans och enskilt/i par. Du får skriva en egen krönika i Dugga med givet ämne. Du får skriva en andra krönika med okänt ämne (utprovning). Den bästa krönikan av de två ligger till grund för ditt betyg och den bedöms i nedanstående matris.

Matriser

Bedömningsmatris krönika

Ej godtagbar kvalitet (F)
Godtagbar kvalitet (E)
Lite högre kvalitet (C)
Högre kvalitet (A)
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion, har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion, har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion, har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t.ex av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Du behandlar ämnet för din krönika enkelt t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att du resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att du resonerar utifrån träffande exempel som är både personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en krönika t.ex. att du har rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en krönika.
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. med läsartilltal, bildspråk och humor.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Respons
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: