Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva årskurs 1

Skapad 2021-03-02 14:06 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Skrivinlärning åk1
Grundskola 1 Svenska
Du kommer att få arbeta med skrivandet på många olika sätt. Du kommer att få skriva ord, meningar och texter.

Innehåll

Du ska bland annat få lära dig att: 

* forma alla bokstäver, versaler och gemener
* stava vanligt förekommande ord
* skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt
* skriva enkla berättande texter med en början, handling och avslut
* skriva enkla faktatexter

 

Hur ska vi arbeta:
* Bokstavsarbete i böcker- skriva bokstäver och enkla ord
* Skriva gemensamma texter
* Skriva egna ord och meningar i t.ex. våra dagböcker
* Träna på olika texttyper t.ex. berättelser och faktatexter
* Skriva texter utifrån sekvensbilder

 

Så här visar du vad du kan

Redovisning sker fortlöpande genom arbetet med att skapa texter i olika sammanhang.

Du ska genom att skriva ord, meningar och enkla texter visa att du kan:

* stava några vanligt förekommande ord

* skriva korta meningar

* skriva faktatexter

* skriva korta berättelser

* skriva meningar utifrån sekvensbilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: