Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa, faktatext - informerande text

Skapad 2021-03-02 14:17 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Sakprosa, vad är det? Ordet sakprosa är ett samlingsnamn för olika sorters texter som är baserade på fakta.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att du ska veta vilka typiska kännetecken en faktatext har. Att du ska kunna söka och sammanställa information och på så vis skapa din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna granska olika källor.

ARBETSSÄTT

Nu ska vi träna så att du kan skriva en bra faktatext. En faktatext kan också kallas för sakprosatext. Det finns många olika typer av sakprosatexter men en sak de har gemensamt är att alla är skrivna för att ge information. Vi kommer att börja med att titta på det formella språket i sakprosatexter.  Du lär dig hur strukturen är uppbyggd, att använda lämpliga sambandsord samt att skilja på fakta och åsikt. Du ska också träna på att använda trovärdiga källor för information. Vi följer kapitlet Sakprosa - läromedelstexter i  "Spegla språket 7".  Det är också viktigt att du kommer ihåg att vara källkritisk.

BEDÖMNING

Avslutningsvis skriver du en egen faktatext utifrån en skrivmall. Jag kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext och om den innehåller de kännetecken som är typiska för faktatexter. Jag kommer också att titta på hur du sökt information, om du angett dina källor och om du varit källkritisk. Språket är även en del av bedömningen.

Planering

v. 9

Genomgång 

Övningar

Formellt och informellt språk

V.10

Läsa olika typer av faktatext

Skilja på fakta och åsikt

Sambandsord

V.11

Arbete med faktatext

Läsförståelse

Mallen

V.12

Källor

Inhämta information till texten

Börja skriva på din text

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Läsförståelse faktatext

  • Spegla språket s.149-155

  • Spegla språket s.156-169

  • Text från So-boken

Matriser

Sv SvA
Faktatexter

Rubrik 1

Godtagbara...
Mer än...
Mycket...
Faktatext
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar och du behandlar ämnet för din faktatext på ett enkelt sätt.
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar och du behandlar ämnet för din faktatext på ett enkelt sätt.
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar och du behandlar ämnet för din faktatext på ett välutvecklat sätt t.ex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängandeoch har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängandeoch har utvecklad textbindning t. ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten är sammanhängandeoch har välutvecklad textbindning t. ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en faktatext t. ex. att du använder rubrik, inledning med bakgrund och strukturerar texten med underrubriker.
Texten är välstrukturerad t. ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en faktatext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext t. ex. med ett formellt och sakligt språk. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t. ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t. ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.

Sv SvA
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: