Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- Människokroppen

Skapad 2021-03-02 14:19 i Kållekärrs skola Tjörn
Ett arbete om människokroppen
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Biologi
Vi kommer att arbeta med människokroppen.

Innehåll

 

Du ska utveckla

Du ska :
- förstå hur kroppen är uppbyggd
- förstå hur olika kroppsdelar fungera och samverkar med varandra
- kunna organens namn samt dess placering
- redogöra för hur kroppen påverkas av sömn, kost och motion
- veta hur man kan förebygga och behandla de vanligaste sjukdomarna
- känna till hur ett barn blir till

Undervisning / Arbetssätt

Vi har gemensamt bestämt att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • titta på filmer
 • ha diskussioner i små grupper och i helklass
 • genomföra några undersökningar.

Bedömning / Dokumentation

Jag bedömer

 • ditt sätt att föra resonemang, i både stor och liten grupp, om hälsa och sjukdomar och om hur vi kan förebygga och behandla de vanligaste sjukdomarna
 • vilken kunskap du har om kroppens delar och hur de samverkar med varandra samt din förståelse för hur kroppen är uppbyggd
 • din kunskap om hur ett barn blir till

Detta tittar jag på i dina texter och dina muntliga redovisningar.

Under arbetets gång kommer vi att ha några mindre tester, även dessa kommer att vara en del av mitt bedömningsunderlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Ke  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Ke  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Ke  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: