Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema historia

Skapad 2021-03-02 14:40 i Henåns särskola Orust kommun
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Forntiden, stenålder och vikingatid Vi ska lära oss lite om stenålder och vikingatid. Hur levde människan då. Och jämföra med nutiden.

Innehåll

Tema historia - Detta ska vi göra

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • Ge exempel på hur människor levde.
 • Ge exempel på vad männsikan åt.
 • Ge exempel på utrustning och verktyg

Arbetssätt och undervisning:

 • Titta på bilder/bildspel
 • Se filmer
 • Läsa böcker 
 • Samtala och reflektera 
 • Studiebesök på Vitlycke
 • Praktiska övningar. Ex bygga en stenåldersby.
 • Skriva texter för hand och på dator.
 • Redovisa dina kunskaper för någon eller några.
 • Bild exempel runstenar

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar i olika länder/miljöer, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.
 •  
 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämne
 • när du uttrycker dina tankar.
 • När du redovisar för andra
 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 • Din samarbetsförmåga tränar du genom att arbeta i grupp.
 •  
 • Din förmåga att vara kreativ övar du när du till exempel abrbetar i bild
 •  
 • Din förmåga till ansvar övar du när du gör ditt bästa i skolarbetet.

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: