Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänka, resonera och räkna. Kapitel 2 - Mängder, antal och talmönster

Skapad 2021-03-02 14:53 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola F – 9 Matematik
Du ska arbeta med mängder, antal och talmönster

Innehåll

Tid

Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande

Oktober, november, december

Mål från LGR11 Del 1

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Mål från LGR11 Del 2

Övergripande mål och riktlinjer.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

  • analysförmåga
  • kommunikativ förmåga
  • begreppslig förmåga
  • förmåga att hantera information
  • metakognitiv förmåga

LGR11 Kursplanens centrala innehåll

Detta innehåll kommer att behandlas
Naturliga och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

Hur många? Ett- till- ett principen och kardinaltalsprincipen
Skattjakt
Tärning
Tal och form
Fler än och färre än
Begreppet skillnad
Uppskatta om det är fler eller färre
Ett mer, ett mindre
Lika många
Mängder
Starta var som helst på räkneramsan
Ordningstal
Tema 2 i Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
      

IT                                                            

Hur IT används I undervisningen
Dokumentation och appar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tillämpning

Hur eleven ska få visa sina förmågor
Genom elevdokumentation, resonemang och samtal.

Bedömning

Läraren kommer att bedöma hur du använder de olika förmågorna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: