Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Rörelse och konstruktion

Skapad 2021-03-02 15:00 i Duveds skola Åre
Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Arbetet kommer pågå under 10 veckor.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Rörelse och konstruktion. Vi kommer bygga och konstruera fordon fritt och efter ritning. Vi kommer bla. att undersöka hur kraft och last påverkar vårta fordon.

Innehåll

Vad ska du göra:

 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Göra dokumentationer
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Så arbetar vi:


Du kommer att delta i genomgångar, där uppdragets syfte presenteras. 
Du kommer att arbeta i par där ni bland annat:
-bygger fordon fritt
-bygger fordon efter ritning och givna krav
-gör förändringar och förbättringar
-lär er om krafter och hur den påverkar ert fordon
-lär er om tyngd och friktion och hur det påverkar era fordon
-gör olika undersökningar och fyller i olika tabeller

Efter de olika uppdragen kommer du att få svara på frågor skriftligt och diskutera tillsammans med din partner. 

Bedömning:

Du ska visa att du kan bygga och konstruera ett fordon utifrån givna krav.

Du ska komma med frågor, egna idéer, hitta lösningar, testa och utveckla fordonet.

 • Du ska veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.

Du ska kunna delta i samtal som rör enkla frågor i teknik och fysik.


Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

Genomföra och dokumentera dina uppdrag.

Svara på frågorna som finns om uppdragen i Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: