Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8: Geometri

Skapad 2021-03-02 15:13 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Matematik
Omkrets, area, volym och volymenheter.

Innehåll

METODER ATT KUNNA ANVÄNDA

 

 • Beräkna area och omkrets av olika månghörningar

 • Beräkna area och omkrets av en cirkel

 • Beräkna volym av prisma, pyramid, kon, klot och cylinder

 • Beräkna begränsningsarea av rätblock

 • Beräkna mantelarea hos cylinder

 • Göra enhetsomvandlingar för volym (ml, cl, dl, l, mm³, cm³, dm³, m³)

 

BEGREPP ATT KUNNA

 • dimension

 • bas, höjd

 • omkrets, area

 • medelpunkt, diameter, radie, cirkelbåge

 • kvadrat, rektangel, triangel, parallellogram, parallelltrapets, romb

 • sammansatt figur

 • basyta, mantelyta

 • rätblock, kub, prisma, pyramid, kon, klot, cylinder

 • begränsningsarea, mantelarea, mantelyta

Matriser

Ma
bedömningsmatris Matematik

F
Ifylld när kunskapskraven ej nåtts, se kriterier för E (alla förmågor måste uppnås för att erhålla betyg E)
E
D
Ifylld när övervägande delen av kunskapskraven för C uppnåtts.
C
B
Ifylld när övervägande delen av kunskapskraven för A uppnåtts.
A
Begrepp matematiska resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Räknemetoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med viss anpassning.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Väljer strategier och metoder med god anpassning.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: