Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt -21 åk 9 Hkk Konsumtion och ekonomi, St ”Ej avslutad”

Skapad 2021-03-02 15:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Konsumtion och ekonomi

Innehåll

 

Mål för elev

Du skall kunna redogöra för för- och nackdelar med att handla över internet.
Du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.
Du skall kunna redogöra för några vanliga försäkringars betydelse.
Du skall kunna förstå skillnaden mellan opartisk konsumentinformation och reklam.
Du skall ha förståelse för vilka konsekvenser olika betalningssätt påverkar din privatekonomi.
Du skall känna till vad det innebär att låna pengar.

Innehåll

I årskurs 7–9 Konsumtion och ekonomi
• Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.  
. Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
• Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
• Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
. Ställningstagande vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomi, social och miljömässig hållbarhet.

Genomförande

Under en termin i åk 9

Bedömning

Skriftligt prov

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att
- värdera val och handling i hemmet och som konsument

Matriser

Hkk
Hkk Konsumtion och ekonomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
”Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.”
”Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.”
”Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: