Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i samhället

Skapad 2021-03-02 15:47 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Kemi
Detta område handlar om hur våra viktigaste näringsämnen ser ut kemiskt och vilken nytta de gör i kroppen. Vi kommer även in på olika läkemedel och deras effekt på kroppen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Från och med vecka 9 2020 och fram till sommaren kommer vi att fokusera på kroppen och vi börjar med en kemidel där vi fördjupar oss i kemin i maten och kemikalier i hemmet. Vi avslutar sedan terminen med biologin i människokroppen. Inom hemkunskapen och idrotten jobbas det också med det här innehållet så vi ser att det kommer att bli en helhet utifrån flera olika perspektiv.

Hur ska vi arbeta?

Vi har ju en lite speciell situation den här terminen då vi har undervisningen digitalt. Vi kommer försöka ha en del praktiska arbetsmoment i den grad det går på hemmaplan. Arbetssätten kommer uppdateras löpande beroende på om vi arbetar på distans eller på skolan.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Eleverna är delaktiga i när och hur bedömning av kunskaper ska ske och vi ger också utrymme för olika metoder att bearbeta texter som beskriver teorin. Kommer önskemål fram om att testa andra hushållskemikalier så är vi öppna för en dialog kring detta. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Några läxor/förhör kommer också att finnas med för att eleverna ska kunna komplettera den praktiska delen med teori. Under genomgångar och begreppsövningar kan eleverna visa sina kunskaper både muntligt och skriftligt.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Finns i elevernas kalender och vi lägger upp instruktioner kontinuerligt i Classroom

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: