Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik februari - mars 2021

Skapad 2021-03-02 16:15 i Norrgårdens förskola Hudiksvall
Förskola
I vår undervisning kommer vi utgå från boken På rymmen i rymden. Vårt fokusområde blir teknik.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Bokprojekt På rymmen i rymden

Tidsperiod:februari - mars 

Förskolans namn: Norrgårdens förskola

Grupp: Regnbågen -Solen

Barnens ålder: 1-5

År och datum:: Feb- mars 2021

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Vi kommer att utgå från ficklampor som vi ser att barnen använder insin vardag. Ficklamporna var en present från figurerna i boken. Vi kommer att ge barnen möjlighet att utforska ficklamporna på olika sätt.

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla, förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge dem möjlighet att  upptäcka teknikHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi ser ett stort intresse för ficklamporna bland barnen. Vi vill ge dem möjlighet att utforska ficklampan både hur den fungerar tekniskt och hur den kan inspirera till andra utvecklingsområden.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Pedagogiska dokumentationer utifrån Hudiksvalls kommuns mallar. Unikum med lärloggar och kopplingar till läroplanen. Dokumentationer med foton och barnens lärande kommer att synliggöras i vår miljö under det pågående projektet.


Planeringen upprättad av: Pernilla, Kicki, Elin, Christoffer, Monica, Annica.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: