Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virkning

Skapad 2021-03-02 17:47 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Virkning är en garnteknik som är en ganska ny textil teknik, den har bara funnits sedan 1700-talet. I det här arbetsområdet kommer du att lära dig grunder i virkning: att göra löpögla, virka luftmaskor (lm) och virka fasta maskor (fm), förstå hur virkning ser ut och få kunskap om hur man virkar en cirkel. Du kommer att virka en cirkel som du själv färgsätter. Du ska virka en cirkel som mäter ca 35 cm i diameter, den kan sedan användas som sittunderlag på din stol i klassrummet eller när du är på utflykt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att eleven ska, med handledning, kunna:


- lära sig olika slöjdbegrepp som hör ihop med virkning

- följa instruktioner (muntliga, skriftliga)


- genomföra och hantera de olika momenten: göra en löpögla, virka luftmaskor (lm) och fasta maskor (fm) och minska antalet maskor


- visa kreativitet (skapa, lösa problem), ta egna initiativ, arbeta självständigt och ta eget ansvar


- göra en värdering av sin arbetsinsats och det färdiga resultatet (helhetsintrycket av slöjdalstret)


- följa regler, rutiner och bidra till arbetsro

Vi tränar förmågan att: planera ett arbete, använda redskap, ta ansvar, följa olika arbetsbeskrivningar, se olika material och teknikers möjligheter. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- planera, genomföra, utvärdera och ta ansvar för ditt arbete
- hantera lämpliga verktyg och redskap
- formge och framställa en hållbar produkt
- utveckla idéer, motivera och utvärdera ditt val av färger
- följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner
- under och efter arbetets gång muntligt och/eller skriftligt beskriva de olika momenten i slöjdprocessen i dokumentet     "Slöjddokumentaion" i classroom..
- värdera arbetsprocessen och den färdiga produkten

Jag kommer att titta på hur du arbetar under lektionerna, ta del av dina idéer och funderingar både muntligt och utifrån din dokumentation. Jag kommer även bedöma helhetsintrycket av slöjdalstret. 

Undervisning och arbetsformer

Beräknad tidsåtgång för denna uppgift är ca10 lektioner à 80 minuter

Vid uppstart av det nya arbetsområdet sker gemensam genomgång i helgrupp. Därefter blir undervisningen individanpassad så att varje elev ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper så bra som möjligt. Du kan titta på instruktionerna på din iPad hur många gånger som helst. Du kan också ta hjälp av en kompis som vet hur man gör.
Olika inspirationskällor ligger till grund för att du kan komma med idéer och förslag under arbetets gång.
Du lär dig lite historik om virkningen och du får möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem.

Instruktioner på film

Välj en eller flera av filmerna nedan, de visar på lite olika sätt.

 

 

luftmaska – För dig som älskar att sticka eller vill lära dig!

Om du är vänsterhänt:  https://youtu.be/FIwtXYo1ci0 

 

 

 https://arenan.yle.fi/1-50008536

 

Första varvet ser det ut så här:

Sedan ser det ut så här:

 

avivas virkskola -

Om du är vänsterhänt: https://youtu.be/lxslXvAz5cc

Här finns fler filmer om hur man virkar som vänsterhänt: https://blog.cchobby.se/virkning-for-vansterhanta-lar-dig-att-virka-har/

 

 

Det här ska du göra

Träna på att göra en löpögla tills du är säker på att du kan.

Nu är det dags att lära sig att virka luftmaskor. Titta på de olika filmerna om luftmaskor, det finns olika sätt att hålla garnet och du måste hitta ett sätt som är bekvämt för dig.

GE INTE UPP FÖRRÄN DU LYCKAS!  TA HJÄLP AV EN KOMPIS SOM VERKAR LISTAT UT HUR MAN GÖR. VIRKA SEDAN LUFTMASKOR TILLS DU FÅTT IN TEKNIKEN. 

Nu är du redo för nästa utmaning ;-).

Börja att virka en cirkel: https://youtu.be/DnWTot_3YDo

* Du startar med en löpögla.

* Virka 3 luftmaskor.

* Gör en cirkel genom att sticka ner virknålen i den första maskan du virkade och gör en fast maska i den.

* Nu har du en liten cirkel av 3 luftmaskor. 

* Varv 1: Virka 2 fasta maskor i varje luftmaska, då får du en cirkel som har 6 fasta maskor. 2x3=6.

* Varv 2: Virka 1 fast maska i den första maskan och 2 fasta maskor i den andra masken. När du är klar med varv två har du en cirkel     med 9 maskor.

* Varv 3: Virka 1 fast maska i den första maskan, 1 fast maska i den andra maskan och sedan 2 fasta maskor i den tredje maskan. När du är klar har du en cirkel med 12 maskor. 

Ser du nu att det är ett mönster som upprepas? Man kan skriva det så här: Varv 1: 1,1,1 Varv 2: 2,2,2 Varv 3: 1,2,1 Varv 4: 1,1,2 Varv 4: 1,1,1,2 Varv 5: 1,1,1,1,2 Varv 6: 1,1,1,1,1,2

Byt nu till en annan färg och fortsätt virka med ökningar som upprepas. Virka 2-3 varv i varje färg så ser du lätt när du kommit runt cikeln. Fortsätt till din cirkel mäter ca 35 cm i diameter.

Byta färg: https://youtu.be/5LHl_Vv9UmU

Avsluta och fästa tråden: https://youtu.be/m0megNtBrdw

 

Du dokumenterar arbetet varje lektion med en tydlig bild i Slöjddokumentationen i Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: