Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering: Sverige

Skapad 2021-03-02 19:06 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Lpp för arbetet om Sverige i åk 4 ht 2013.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Geografi
Planering för arbetet om Sverige. Ni kommer att få möjlighet att utveckla kunskaper om Sverige. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska få chansen att utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska också ge eleverna kunskap om kartan.

Innehåll

Sverige

Sverige!
Termin: VT 21 (ca v.7-15) 
Geografi/Sv

Varför ska vi arbeta med det här?
Ge:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Sv:
Vi skriver faktatext för att träna på att skriva olika slags texter och använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. Eleverna ska utvecklas i att söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och resonera om informationens användbarhet.


Det här kommer du att få undervisning om
• De svenska natur- och kulturlandskapen.
• Sveriges naturresurser, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar. Var resurserna finns samt vad de
används till.
• Sveriges befolkning, orsaker till fördelningen samt konsekvenser av den.
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.
• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Även topografiska och
tematiska kartor.
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
*Hur en faktatext skrivs.


Det här ska du lära dig
- att använda samt läsa av olika kartor t.ex. topografiska kartor
- lära dig använda karttecken
- läge samt fakta om Sveriges landskap
- namn och läge på städer, berg, hav och vatten
- vad natur- och kulturlandskap är samt skillnaden däremellan
- viktiga ord som behövs för att förstå arbetsområdet t.ex. karta, väderstreck, Norden
- Hur man skriver faktatext och söker efter fakta.

Så här kommer vi att arbeta
Vi kommer tillsammans arbeta om Sverige utifrån Idas hemsida. Vi kommer bland annat göra arbetsuppgifter för att träna oss i att t.ex. förstå hur istiden format landet samt läsa och rita kartor. Enskilt kommer ni arbeta med att skriva en faktatext utifrån olika underrubriker med hjälp av en begreppslista. Vi följer Geografens testamente och använder i arbetet med vår faktatext. 

Omdömet baseras på:
- du ska visa att du kan karttecken samt namnge olika platser i Sverige (exempelvis de största sjöarna)
- Faktatext som skrivits
- hur du deltar i diskussionen kring landskapens likheter och skillnader visar du att du kan analysera och jämföra fakta
- hur du söker information
- genom arbetsuppgifter samt diskussioner ska du visa att du förstår skillnaden mellan natur och kulturlandskap

Lycka till! :)

Matriser

Sv Ge SvA
Planering: Sverige

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mål 1
Ge: Namngeografi
Du kan med stöd placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera flera landskap, städer och vatten på kartan.
Du kan placera många landskap, städer och vatten på kartan.
Mål 2:
Ge: Begrepp
Du berättar någon fakta om några begrepp.
Du berättar någon fakta om samtliga begrepp.
Du visar att du förstår begreppen genom att du använder dem på ett korrekt sätt samt kan använda dem i samtal om geografi.
Du visar att du förstår begreppen (samt “Extra”-begreppen) genom att du använder dem på ett korrekt sätt samt kan använda dem i samtal om geografi.
Mål 3:
Ge: Kartor
Du kan med stöd slå upp Sverige i en kartbok.
Du kan till viss del använda kartan som hjälpmedel. Du förstår till viss del kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du kan med viss säkerhet använda kartan som hjälpmedel. Du förstår till stor del kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du kan på egen hand använda en kartbok som underlag för att söka fakta om omvärlden Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler..
Mål 4:
Ge: Naturresurser
Du kan med stöd berätta om en naturresurs som finns i Sverige.
Du ger några exempel på vilka naturresurser det finns i Sverige.
Du ger några exempel på vilka naturresurser det finns i Sverige samt vad vi har för nytta av någon av dessa.
Du ger också något exempel på hur de påverkar människor och ekonomin i landet.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mål 5:
Sv: Skriva olika slags texter
Din faktatext innehåller inte samtliga begrepp eller är svår att förstå eller är kopierad.
Din faktatext innehåller samtliga begrepp och du använder dem på ett korrekt sätt. Din text har minst en underrubrik.
Din faktatext innehåller samtliga begrepp och du använder dem på ett korrekt sätt. Du väljer också att lägga till mer fakta och skriver exempelvis mer än en mening till begreppen. Din text har ganska tydliga underrubriker.
Din faktatext innehåller samtliga begrepp samt begreppen under rubriken “extra” och du använder dem på ett korrekt sätt. Du väljer att skriva mer text än att endast använda begreppen. Din text har tydliga underrubriker.
Mål 6:
Sv: Språk
I din text använder du inte stor bokstav, punkt, hela meningar samt andra skrivregler på ett korrekt sätt.
I din text använder du överlag stor bokstav, punkt, hela meningar samt andra skrivregler på ett korrekt sätt.
I texten använder du stor bokstav, punkt, hela meningar samt andra skrivregler mestadels på ett korrekt sätt.
I texten använder du stor bokstav, punkt, hela meningar samt andra skrivregler på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: