Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgården

Skapad 2021-03-02 19:14 i Henåns särskola Orust kommun
Hur lever djuren ko och höna på bondgården. Vad finns det mera där?
Grundsärskola F – 6 Motorik Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Kommunikation
Temaarbete kring livet på bondgården.

Innehåll

Tema bondgården

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • Känna till namnen på ko, höna och vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Veta var mjölken, äggen kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk och ägg
 • Delta i samtal kring temat och reagera igenkännande på språket i tal sånger, ljudlekar och återkommande berättelser
 • Känna till ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. tex olika djur, fordon och funktioner på bondgården.

 

Arbetssätt och undervisning:

 • Läsa/lyssna på enkla faktatexter/ böcker om bondgårdsdjur
 • Titta på "små" bondgårdsfilmer
 • Göra ”studiebesök” på en bondgård 
 • Prata om och laga mat/baka som kommer från bondgården 
 • Skapa en gemensam ”Bondgårdsmiljö” med olika material och tekniker
 • Vi kommer sjunga sånger med anknytning till temat.
 • Vi kommer att leka och dansa. tex Bonde i vår by
 • Vi kommer skapa olika djur av div material

 

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • När du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-3
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: