👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag

Skapad 2021-03-02 21:52 i Gräfsnäs förskola Alingsås
Förskola
Vecka 35-41 kommer vi att arbeta med den första delen av vårt års-hjul som är Du och jag. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och bli en bra kompis.

Innehåll

Syftet med Du och jag :

 Vi startar upp efter sommaren då några nya barn börjar i vår barngrupp,vi vill att alla ska känna sig välkomna, trygga och få en bra gemenskap. 

Vi vill ge barnen förutsättning att utveckla sin identitet och känna trygghet i den.

 

Mål:  Att barnen känner sig välkomna.och trygga. Att de ska bli bra kompisar och kunna samarbeta med varandra.

Att ett stopp är ett stop ett nej är ett nej. Hjälpa barnen att tolka andra barns signaler.

Hur

Vi jobbar med värdegrunden och pratar om att vara en bra kompis och gör samarbetsövningar för att skapa en bra gemenskap i barngruppen. Vi kommer arbeta lite extra med detta tema som vi kallar du och jag under v 35-41 medan värdegrundsarbetet fortgår under hela läsåret.  

Detta gör vi bland annat genom samtal, musik, sång, rörelse, ramsor och lek påbörjar vi arbetet med att bli en barngrupp där vi bryr oss om varandra.

En stund på dagen när alla är tillsammans.

Närvaro trädet.

Målar Självporträtt.

Prata om känslor, vad gör dig glad...vad gör dig ledsen ? göra känslocollage med deras ansikten. En känsla i taget. Pärla sin längd tumme, fot eller någon annan kroppsdel ...

Övar på våra namnbilder, att känna igen 

Samtalar om hur man är en bra kompis och gör lekar som främjar samarbete.

Fotografera känslor. ( barn foto). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18