Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befruktning, fortplantning och pubertet

Skapad 2021-03-03 05:58 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Biologi
Har du tänkt på hur små frön kan vara? Fast de är pyttesmå kan det växa till något stort. Ur frön växer sig växter och träda sig större precis som du. Du har också varit som ett litet frö. Först när ägget och spermien möttes började du att växa fram och utvecklas. Från ett litet embryo till ett foster och sedan till ett barn, häftigt va?

Innehåll

Varför ska vi arbeta med detta? 

Du behöver känna till biologiska begrepp och naturens sätt att utveckla liv, både växters och djur, för att ha en större förståelse både nu och i framtiden för vad som händer i din egen kropp, i andras och i naturen. Detta ger en större förståelse och möjlighet att vara delaktig i diskussioner för större samhälleliga diskussioner och problem t.ex. varför vattenkraftverk påverkar laxens möjlighet att fortplanta sig.  

 

När arbetsområden är slut ska du: 

 1. kunna förklara med exempel på hur förökning med eller utan hanar och honor går till.
 2. kunna berätta om skillnaden mellan befruktning utanför kroppen och inne i kroppen.
 3. veta med om hur barn blir till. 
 4. kunna ge exempel på hur kroppen förändras i puberteten

 

Hur ska vi arbeta med detta?

Gemsamma genomgångar och filmer kommer du att få information om målet. Du kommer att få visa att du kan det genom gemensamma gruppdiskussioner och genom att enskilt och skriftligt svara på frågor. Vi kommer främst att arbeta i vårt läromedel "koll på NO" både läse- + aktivitetsboken. Detta gäller fram målen 1,2 och 3. När vi arbetar med mål nummer 4 kommer vi att ha gemensamma genomgångar och läsning i boken "världens bästa bok" därefter kommer du att i par får skriva en broschyr över 5 saker som händer i puberteten och ni kommer att få ge 3 tips på hur man kan tänka eller handla under puberteten. Dessa broschyrer kommer ha en verklig mottagare i form av elever i yngre årskurser. 

 

När ska vi jobba med detta? 

Under veckorna 7, 9, 10, 11. 

 

Vad kommer att bedömas? 

 • Att du kan besvara de frågor som ges under "vad ska jag kunna vi arbetsområdets slut". 
 • Att du använder de ämnesspecifika begreppen som finns här nedanför till lämpliga tillfällen.
 • Att du deltar i diskussioner och samtala om befruktning, fortplantning och pubertet.
 • När du svarar på frågor och skriver din/er broschyr anpassar tänker på syftet med frågan och vem mottagaren är. Svara och skriv så att någon annan kan förstå utan att se frågan. 

 

Begrepp som förekommer och du behöver känna till för att kunna delta i diskussioner på ämnesspecifikt sätt är 

 • befruktning
 • foster
 • frö
 • förökning
 • hane
 • hona
 • inre befruktning
 • kloning
 • könlös befruktning
 • könsceller
 • livmoder
 • mens
 • mjölke
 • penis
 • pistill
 • pollen
 • provrörsbefruktning
 • pung
 • rom
 • samlag
 • slida
 • spermie
 • ståndare
 • sädesvätska
 • testikel
 • yngel
 • yttre befruktning
 • äggstock 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Befruktning, fortplantning och pubertet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
 • Bi  4-6
Skriver en broschyr med kortare fakta om 5 saker som händer i puberteten. Varje områden innehåller minst 3 meningar. Du har valt ut några bilder som passar till sammanhanget.
Skriver en broschyr med fakta om 5 saker som händer i puberteten. Du tänker på att det finns mottagare för det du skriver och försöker därför göra texten intressant att läsa genom att tänka på hur och vad du skriver. Du har valt ut bilder som passar till de texter du skrivit.
Du skriver en broschyr där du har tänkt på att det finns en mottagare och därför skriver du mer fakta om dina 5 områden eftersom läsaren vill ha mycket och väl genomtänkt information. Du har valt bilder som stärker det du skriver om.
Ny aspekt
Du svarar på frågorna i ditt arbetshäfte.
Du svarar på frågorna i ditt arbetshäfte och berättar dina svar högt inför gruppen vid genomgång.
Du svarar på frågorna i ditt arbetshäfte och berättar dina svar högt inför gruppen vid genomgång. Du berättar om saker du har läst eller sett på annat håll och deltar aktivt i diskussioner.
Ny aspekt
Du kan berätta om något sätt som antingen djur eller växter kan föröka sig på. Antingen sexuellt, självfertilt eller genom kloning. Du kan också förklara hur en befruktning går till antingen inuti eller utanför kroppen.
Du kan förklarar hur växter och djur använder flera olika sätt för att reproducera sig. Både sexuellt, självfertilt och genom kloning. Du kan också förklara hur en befruktning sker utanför och inuti kroppen. Du ger exempel på något djur och någon växt som använder sig av olika sätt att reproducera och befrukta sig för att stärka din förklaring.
Du kan förklarar hur växter och djur använder flera olika sätt för att reproducera sig. Både sexuellt, självfertilt och genom kloning. Du kan också förklara hur en befruktning sker utanför och inuti kroppen. Du ger exempel på djur och växter som använder sig av olika sätt att reproducera och befrukta sig för att stärka din förklaring.
Ny aspekt
Använder några av de begrepp som passar arbetsområdet korrekt i både muntliga och skriftliga sammanhang.
Har koll på vad lite mer än hälften av alla begrepp inom arbetsområdet betyder och kan använda dem på ett korrekt sätt i både skriftliga och muntliga sammanhang.
Du har koll på de flesta begrepp som är kopplade till detta arbetsområdet och använder dem på ett korrekt sätt i i både skriftliga och muntliga sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: