Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan NO åk 3 vt 21

Skapad 2021-03-03 07:32 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 Teknik NO (år 1-3)
Elektricitet, magnetism, lösningar och blandningar

Innehåll

 

NO/TK: Magnetism och elektricitet - lösningar och blandningar.

 


 

Procedurförmågan

Eleven kan göra undersökningar och dokumentera det. 

Jag kan göra undersökningar och rita och skriva ner dem i en labbrapport. 

Analysförmågan

Eleven kan göra jämförelser mellan egna och andras resultat. 

Jag kan jämföra mina resultat med kompis. 

     

Kommunikativa förmågan

Eleven kan berätta och förklara säkerheten kring teknikanvändning tex elektricitet. 

Jag kan berätta och förklara om elektricitet och magnetism och ge exempel.


 

Kommunikativa förmågan

Eleven kan föra resonemang kring tekniska lösningars för- och nackdelar.

Jag kan ge exempel på elektriska föremål och samtala om elsäkerhet.

Kommunikativa förmågan

Procedurförmågan

Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder och dra slutsatser.

Jag kan separera enkla lösningar och blandningar och förklara varför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
NO- elektricitet, magnetism, blandningar och lösningar

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Procedurförmågan
Jag behöver stöd med att göra undersökningar och rita och skriva ner dem i en labbrapport.
Jag kan göra enkla undersökningar och rita och skriva ner dem i en labbrapport.
Jag kan göra undersökningar och rita och skriva ner dem på ett deltaljerat sätt i en labbrapport.
Analysförmågan
Jag behöver stöd med att jämföra mina resultat med kompis.
Jag kan jämföra mina resultat med kompis på ett enkelt sätt med få ord och meningar.
Jag kan jämföra mina resultat med kompis på ett detaljerat sätt.
Kommunikativa förmågan
Jag behöver stöd med att berätta och förklara om elektricitet och magnetism och ge exempel.
Jag kan berätta och förklara om elektricitet och magnetism och ge få exempel.
Jag kan berätta och förklara om elektricitet och magnetism och ge flera exempel.
Kommunikativa förmågan
Jag behöver stöd med att ge exempel på elektriska föremål och samtala om elsäkerhet.
Jag kan ge exempel på elektriska föremål och samtala om elsäkerhet på ett enkelt sätt.
Jag kan ge exempel på elektriska föremål och samtala om elsäkerhet på ett beskrivande sätt och med flera exempel.
Kommunikativa förmågan och procedurförmågan
Jag behöver stöd med att separera enkla lösningar och blandningar och förklara varför.
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar och förklara varför på ett enkelt sätt.
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar och förklara varför på ett beskrivande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: