Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språken i språket

Skapad 2021-03-03 07:48 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Planering gällande språkhistoria, nordiska språk och minoritetsspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här momentet arbetar vi med språkhistoria, nordiska språk och minoritetsspråken i Sverige.

Innehåll

Det här momentet kommer att handla om språkhistoria, nordiska språk och de nationella minoritetsspråken i Sverige. 
Vi kommer att jobba med momentet i ca 4 veckor och i slutet kommer vi att ha ett prov för att testa era kunskaper. Ni kommer även att ha en mindre muntlig redovisning.

I slutet av arbetsområdet ska ni kunna:

- Vilka de nordiska språken är och hur de är släkt med varandra.
- Veta vilka skillnader och likheter som finns mellan de nordiska språken.
- Känna till de nationella minoritetsspråken i Sverige och varför de finns. 
- Känna till svenska språkets historia och hur svenskan har sett ut och låtit genom tiderna. 


Titta på filmen nedan för att börja bygga upp dina kunskaper om språken i Norden. 


Tidsplan:

Vi kommer att arbeta med området under ca 4 veckor fördelat enligt nedan:

1.  Introduktion + De nordiska språken
2.  Muntlig redovisning nordiska språk 
3.  Språkhistoria + Minoritetsspråk 

4.  Prov i språkhistoria

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 7-9

TALA

F
E
C
A
Muntlig redovisning om grannspråken
Du ska kunna anpassa muntliga redogörelser till syfte, mottagare och situation samt jämföra svenskan med våra grannspråk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
Du gör enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du jämför svenskan med våra grannspråk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader
Du gör utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du jämför svenskan med våra grannspråk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader
Du gör välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du jämför svenskan med våra grannspråk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader

SPRÅK

F
E
C
A
Språkhistoria
Du ska kunna föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag .
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag .
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag .

Sv SvA
Svenska som andraspråk SvA

Tala, lyssna och samtala

F
E
C
A
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och ditt modersmål.
Du kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och ditt modersmål
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och ditt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: