Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn- Barnkonventionen, Barnets bästa och Få vård

Skapad 2021-03-03 08:52 i Säby Förskola Österåker
Förskola
Barnkonventionen- Barnets bästa och Få vård

Innehåll

Vad vill vi göra under detta arbete?

Vecka 10. Boksamtal, Barnets bästa och samtal kring bilder på träd/Kanin och Igelkott (gosedjur) och barn - vad behövs för att dessa ska må bra? Fruktstund och kopieringsuppgift, barnets bästa

Vecka 11. Hygien- ramsan Tvätta, tvätta liten hand och skapande, måla  ”busiga bakterier”.

Vecka 12. Boksamtal, Få vård. Kopieringsuppgift, få vård och lek. I halvgrupp tisdag och onsdag. På torsdag arbeta i helgrupp, Må bra - promenad.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Ökad förståelse för barns rättigheter och utrymme att tillsammans samtala kring vad är barnets bästa, exempelvis att ha tillgång till vård, vikten av hygien och vad som behövs för att må bra.

Hur kopplar vi vårt arbete till läroplanen och barnkonventionen?
Barnkonventionen, artikel 3 utgår från att beslut som rör barn ska i första hand tas utifrån det som bedöms som barnets bästa. Utifrån vårt arbete kopplas det till läroplanen att barn ska få kännedom om sina rättigheter och att de har rätt till delaktighet och inflytande, att få möjlighet att åsikter och tankar från barnen tas hand om. Artikel 24 utgår från barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till sjukvård.Vi kopplar det till läroplanen genom att ge möjlighet till att utforska, ställa frågor och samtala samt utmana och stimulera barns intresse för hälsa, rörelse och välbefinnande.

Vad behöver vi förbereda?

Kopieringsunderlag, medaljer, inköp till må bra dagen. Ändra i Innemiljön.

Dokumentation- i Unikum

Fota, lägga in i Unikum, väggdokumentation.

Hur kan vi samarbeta med föräldrarna kring detta?

Via Unikum

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: